Wij werken op afspraak. Aanmeten kan ook op Zaterdag .Tel : 0181-328099.

Tinnitus Ex®

17 juli 2012

Tijdelijk niet leverbaar

Een oplossing tegen oorsuizen?
TinnitusEx® zorgt ook bij rust voor stilte. Ongeveer één op de honderd volwassenen lijdt aan chronisch oorsuizen. Lawaai, stress, stofwisselings- of doorbloedingstoringen zijn mogelijke oorzaken. Of het nu ervaren wordt als rinkelen, ruisen, suizen of fluiten, de getroffenen ervaren Tinnitus als bijna ondragelijk.

De TinnitusEx® werkt!
Met de TinnitusEx® wordt het storende ruisspectrum zacht ingepakt. Er vindt een proces van gewenning plaats. Het rinkelen, ruisen, suizen of piepen in het oor wordt niet meer zo overweldigendervaren. Na enige tijd neemt u deze geluiden minder waar en komt er een ontspannende stilte voor in de plaats. Met de TinnitusEx® is er eindelijk een nieuwe hulp tegen geluiden in het oor die nagenoeg iedereen eenvoudig en met grote kans op succes kan gebruiken.

Zo werkt TinnitusEx®
De door ervaren technici en audiologen ontwikkelde TinnitusEx® is een uitstekende hulp de Tinnitus Retraining Therapy. De TinnitusEx® produceert een aangename ruistoon. Met de volumeknop kan het ruisen naar uw persoonlijke behoefte ingesteld worden. Met de extra toonregelaar kan naast het volume ook de frequentie van het ruisen veranderd en naar uw behoeft aangepast worden. Het doel is hierbij dat daar regelmatig dragen de aandacht steeds vaker van uw eigen “ruis” wordt afgeleid.

Heel eenvoudig samengevat
U kent natuurlijk ook deze situatie: U bent op reis en hebt een mooie kamer aan zee. Tijdens de eerste dagen is het vaak moeilijk om bij het permanente ruisen van de zee de slaap te vatten. Echter reeds na een paar dagen hebben onze hersenen zich aan de situatie aangepast en registreren wij deze ruis niet meer. Zo ongeveer, op veel langere termijn, werkt de TinnitusEx®.

Niet alleen eenvoudig in gebruik
Naast de eenvoudige bediening is de TinnitusEx® ook comfortabel te dragen. Met een gewicht van minder dan drie gram merk je nauwelijks dat je hem draagt. De TinnitusEx® kan op elk moment worden gebruikt, zelf bij het slapen gaan.

De filosofie
Voor het welzijn van de mens. Als producent van medische apparatuur ontwikkelt HMS Microsystems GmbH, zeer moderne apparatuur voor communicatie en hoortechnologie. Met vernieuwende producten stelt de onderneming nieuwe maatstaven op het gebied van horen, waarbij steeds de mens centraal staat. Overtuigt u zich van de aanzienlijke prestaties, de hoge kwaliteit en de buitengewoon gunstige prijs/kwaliteitsverhouding van dit stukje minitechniek. Uw vakman presenteert u graag de voordelen van de nieuwe TinnitusEx® om meer vreugde aan het leven te beleven.

De voordelen van TinnitusEx® op een rij:
– Past altijd
– Gunstig geprijsd
– Een jaar garantie
– Hygiënisch
– Zuinig met batterijen
– Prettig om te dragen
– Eenvoudige bediening
– Gemakkelijk verkrijgbaar
– Geavanceerde microtechniek
– Niet als hoortoestel herkenbaar
– Door o.a. audiologen aanbevolen

Tinnitus Retraining Therapy
TRT wordt voorlopig niet meer door ons georganiseerd. Wij verwijzen u graag naar de site van de NVVS.

Chronische tinnitus
Chronische tinnitus is een verschijnsel waar één op de honderd volwassenen in Nederland op zodanige wijze last van heeft dat hun kwaliteit van leven erdoor wordt aangetast. Tinnitus is een verzamelwoord voor klachten als suizen, belletjes, brommen, fluiten of rinkelen in het hoofd.

Er zijn vele oorzaken voor tinnitus aan te duiden. Enkele vaak voorkomende oorzaken zijn lawaaischade, stress en medicijngebruik. Gelukkig zijn de meeste klachten acuut, van voorbijgaande aard of eenvoudig te behandelen. Bij ±40.000 personen in Nederland dreigt het leven ten gevolge van chronische tinnitus totaal ontwricht te raken. Tot op heden werd slechts in beperkte mate door de medische wetenschap hulp verleend en verzachting geboden, vooral omdat het hier een tamelijk complexe problematiek betreft die vaak niet met gebruik van medicijnen of een éénmalige ingreep te verhelpen is. En dat terwijl tinnitus procentueel één van de meest gehoorde klachten is op het spreekuur van de KNO-arts.

Wat rest is de groep die tot nu toe ‘er mee moest leren leven’ met uitzondering van enkele gelukkigen die in Academische Audiologische Centra wat extra aandacht hebben kunnen krijgen.

Ontwikkelingen
Wanneer u de algemene informatie hierboven heeft gelezen weet u in elk geval dat u niet alleen staat. Er hebben de laatste jaren internationaal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van tinnitus plaatsgevonden. Op basis van de modellen van de professoren Jastreboff (USA) en Hazell (UK) hebben in de Verenigde staten van Amerika, Engeland en Duitsland reeds aanzienlijke aantallen personen deelgenomen aan trainingen volgens de TRT methode.

Vanaf heden bestaat die mogelijkheid ook in Nederland
Aanmelding kan alleen plaatsvinden door uw KNO-arts, die u eerst grondig heeft onderzocht, een gehoortest heeft afgenomen, eventueel naar andere specialisten heeft verwezen en een tinitusanalyse heeft gemaakt. Pas na enkele gesprekken en testen (screeningbloc), wordt door een groep deskundige (o.a. KNO-arts, audioloog, psycholoog, fysiotherapeut, audicien) beoordeeld of u wordt toegelaten tot één van de trainingen (trainigsbloc).

Deze trainingen zijn gebaseerd op de modules van prof. dr. B. Kröner-Herwig, thans werkzaam aan de universiteit van Göttingen.

Garantie?
Succes is niet gegarandeerd. Het resultaat van zo’n training is in belangrijke mate afhankelijk van uw inzet. Bemoedigend is het gegeven dat in Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika 80% van de patiënten na afloop van de trainingen een belangrijke verbetering ervaart.

Trainingen
De trainingen zijn verdeeld over een jaar. De helft met een interval van 14 dagen; daarna met ruimere tussenpozen. In het aansluitende jaar wordt wanneer nodig verdere begeleiding geboden. Om discipline en toewijding te bevorderen krijgt een patiënt slecht éénmaal toegang tot de training. Slechts in bijzondere gevallen kan toestemming worden verleend tot het volgen ven gedeelten van een volgende training. Een nieuw trainingsbloc start telkens bij voldoende aanmeldingen.

Dit initiatief is mede gerealiseerd door de zeer gewaardeerde medewerking en adviezen van:
Prof. dr. B.Kröner-Herwig, psychologie, Göttingen
Dr. T.H.M. Tan, KNO-arts, Dordrecht
Dr. ir. A.J. Bosman, audioloog, AZ Nijmegen
Drs. G. van Kesteren, psychotherapeut, Hellevoetsluis

© Copyright - dimedico - website by Zita