DISCLAIMER


Op het gebruik van deze website (www.dimedico.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 
Gebruik van informatie
Dimedico International BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Dimedico International BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dimedico International BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Dimedico International BV en de gebruiker van de website ontstaan.
 
E-mail
Dimedico International BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Dimedico International BV te corresponderen, accepteert u dit risico.
 
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dimedico International BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Dimedico International BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Dimedico International BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Dimedico International BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 
 

Pascalweg 8
3225 LE  Hellevoetsluis

Pascalweg 8
3225 LE Hellevoetsluis

info@dimedico.nl

Wij werken op afspraak. 
Ma t/m Vrijdag 08.30-17.00 uur
Zaterdags i.v.m. Corona wisselend.

Week 52 en Week 1 gesloten.

Tel. +31 (0)181 328 099
Fax. +31 (0)181 328 649In verband met de feestdagen zijn wij van 25 December tot en met 8 Januari gesloten.

 

Privacyverklaring   |   Algemene Voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookieverklaring

Call Now Button